Условия за ползване

Общи условия за ползване на уеб сайта www.santovolcano.bg

1. ПРЕДМЕТ

Вашият достъп и използването на този сайт се определят и регулират от описаните тук условия за ползване. Преди да ползвате сайта, прочетете внимателно условията.
Като използвате този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между САНТО ВОЛКАНО БЪЛГАРИЯ ООД – собственик на SANTOVOLCANO.BG и всички потенциални и съществуващи потребители.

2. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИК НА САЙТА

SANTOVOLCANO.BG е собственост на „САНТО ВОЛКАНО БЪЛГАРИЯ“ ООД ЕИК 205875520, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул.“Добруджа“ No 5

Данни за кореспонденция: гр. София 1000, ул.“Добруджа“ No 5, e-mail: sales@santovolcano.bg

3. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ

3.1 Сайта предоставя информация относно предлаганите от фирмата стоки и услуги, достъп до новини и информация относно дейността.

3.2 Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Потребителите трябва да се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

3.3. Използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност. SANTOVOLCANO.BG , негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този сайт, не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на сайта или свързани по какъвто и да е начин с него.
SANTOVOLCANO.BG не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
Сайта може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. SANTOVOLCANO.BG не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че SANTOVOLCANO.BG одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.
SANTOVOLCANO.BG носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„САНТО ВОЛКАНО БЪЛГАРИЯ“ ООД прилага мерки за защита уеб сайта и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:

Шифроваме много от услугите си посредством SSL сертификат за сигурност.
Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
Достъпът до личната информация е ограничен до служителите и представителите на фирмата ни, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.
Повече информация ще намерите в Политика за поверителност

5. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.1 Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
5.2 SANTOVOLCANO.BG си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

6.1 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 23.12.2019 г.